Kwaliteitsplan 2022 Woonzorggroep Samen

In dit kwaliteitsplan leest u hoe wij, Woonzorggroep Samen (hierna: Samen) invulling en uitvoering geven aan de warme en persoonsgerichte zorg voor onze cliënten. In dit plan spreken we over cliënten als het onderwerp de volledige doelgroep van Samen raakt en over bewoners als het specifiek gaat over bewoners van een woonlocatie. Wij wensen u veel leesplezier.